Drogi kliencie,

jeśli czytasz ten tekst, to prawdopodobnie coś poszło nie tak w realizacji Twojego zamówienia. Szanujemy Twoje prawa, dlatego poniżej znajdziesz informacje, które są potrzebne do poprawnego złożenia reklamacji.

  • Reklamacje prosimy składać drogą elektroniczną na adres email: biuro@megstyl.pl
  • Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail
  • Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. zdjęcia wad lub uszkodzeń
  • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Sprzedawca zwraca się o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie
  • Reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w kompletnej formie.
  • Odpowiedź na reklamacje zostaje wówczas wysłana drogą elektroniczną.
  • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży
  • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta za wady fizyczne i prawne sprzedanego Towaru (Usługi) na zasadach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, a także ustawy o prawach konsumenta.
  • Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Klienta.